[Tsurikichi-Doumei] Shuukan Seinen Magazine (various)-